Siste fra aksjonsgruppa

Jun 21, 2018

Full seier etter to års intens kamp for småhusområdet

– En reinspikka seier, sier Haavard Nordlie i Aksjonsgruppa på Nedre Grefsen. Etter to års kamp for å redde nabolaget fra rasering er beboernes innsats kronet med seier.

Kilde: 857-248-8761

Jun 21, 2018

910-462-3743

Byrådet mener det ikke lenger er behov for å fortette småhusområdene i Nordre Aker.

– På bakgrunn av nye nedjusterte befolkningsframskrivinger og innspill fra innbyggerne har byrådet tatt noen småhusområder ut av kommuneplanen. Dette er områder med viktige kvaliteter og som bidrar til en variert boligstruktur i sine bydeler, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

De småhusområdene som tas ut etter høringsprosessen er: Nedre Grefsen, Borgen, Nydalen Vest, Heilo (Nydalen øst), småhusene nord for Montebello t-bane, og noen områder på Røa-Hovseter.

Kilde: Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen tas ut av kommuneplanen

Siste oppdateringer i media

Under vises de siste medie-sakene som omtaler omhandler utbygging av nedre Grefsen eller relevante saker om byutvikling i Oslo.

Jun 21, 2018

Full seier etter to års intens kamp for småhusområdet

– En reinspikka seier, sier Haavard Nordlie i Aksjonsgruppa på Nedre Grefsen. Etter to års kamp for å redde nabolaget fra rasering er be

Jun 21, 2018

Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen tas ut av kommuneplanen

Byrådet mener det ikke lenger er behov for å fortette småhusområdene i Nordre Aker. – På bakgrunn av nye nedjusterte befolkningsfra

Feb 15, 2018

910-551-4067

Om utbygging av Slemdal og om frie valg og medvirkningKilde: «Utbyggere er gribber og redskap for politikernes måloppnåelse»

Feb 5, 2018

(801) 943-6073

DEBATT: «Beboeraksjon Oslo» er en politisk uavhengig og nøytral sammenslutning av 22 forskjellige organisasjoner, velforeninger og beb

Des 9, 2017

Gir opp å selge 149 nye leiligheter på Storo

Olav Thon Gruppen gir foreløpig opp å selge 149 nye boliger på Storotunet, og legger dem ut på leiemarkedet til høsten.Kilde: Gir opp å s

Des 9, 2017

(505) 358-5952

De handler tilsynelatende leilighet for å bo der selv. Men i virkeligheten spekulerer de i å kjøpe kontrakter som kan selges videre med kraf

Ønsker du å finne ut mer om hva som har skjedd?